Informationsmøde om historiske nummerplader

Motorhistorisk Samråd

Den 24. april blev der afholdt informationsmøde om historiske nummerplader. Mødet havde til formål at:

  • Give en historisk gennemgang af ordningen
  • Gennemgå nuværende ordning – hvordan virker ordningen og hvordan foregår samarbejdet med SKAT.
  • Belyse ønsker til fremtidig ordning – hvordan kan vi sikre at ordningen består fremover?
  • Dokumentations opgave – herunder dokumentere hvordan de oprindelige plader ser ud i forhold til de nummerplader der bestilles nu, ser ud.
  • Nedsættelse af arbejdsgruppe.

MHS vil politisk præge Skat i retning af bedre kontrol over ”korrektheden” på pladerne (produktet af ordningen) samt fungere som rådgivende funktion for hvordan pladerne skal se ud.

John Borello deltog fra Dansk Karmann Ghia Klub og vi meddelte at vi gerne ville deltage i arbejdsgruppe, hvis der var behov for det.

(se evt. vedhæftede referat fra mødet – stillet til rådighed fra SAAB-klubben)