Tilmelding/register

English info below…

Du tilmelder dig ved at tilføje de relevante varer til indkøbskurven. Klik på “Gå til kassen” og udfyld deltagerinformation. Når du afsender din tilmelding modtager du en email med betalings-information. Når vi har modtaget din betaling modtager du en email med bekræftelse. Vi vil opdatere deltagerlisten ugentligt.
Har du spørgsmål eller problemer med tilmeldingen så kontakt os på email.

Afbestilling:

– Før 1. maj 2020: Refunderes deltagerbetalingen fratrukket administrationsgebyr på kr. 200.

– Efter 1. maj 2020: Refunderes den del af deltagerbetalingen som klubben kan få refunderet, fratrukket administrationsgebyr på kr. 200.

Deltagelse i træffet sker på eget ansvar og klubben kan ikke holdes ansvarlig for skader som sker på køretøjer under træffet. Kørsel under træffet følger reglerne i færdselsloven.

You register by adding the relevant items to the shopping cart. Select “Check out” and add participant information to the order form. When you send your registration (order), you will receive an email with payment instructions. As soon as we receive your payment you will receive another email as confirmation. We aim to update the participants list at least weekly.
If you have any questions or issues with the registration process, please send us an email.

Cancellation:
– Before May 1’st 2020: We will refund your payment minus an administration fee of DKK 200.
– After May 1’st 2020: We will refund the part of you payment that we can get reimbursed minus an administration fee of DKK 200.

Participation in this event is at my own risk and Dansk Karmann Ghia Klub can’t be held responsible for damage on vehicles during the event. All driving during the event follow the road traffic act.