Om generalforsamlingen og jyllandsturen

Generalforsamling den 30/4 blev afholdt i Sorø. Referatet fra generalforsamlingen kan læses her.

Bent Jakobsen valgte ikke at genopstille og vi takker for hans store arbejde i klubben.
Michael Kuehn fra Ringe, Fyn blev valgt ind i bestyrelsen. Vi glæder os til et godt samarbejde med Michael og over nu at have et bestyrelsesmedlem bosiddende på Fyn.
Ditten Heitmann og John Borello blev genvalgt til bestyrelsen.

Vi besluttede desuden at forhøje kontingentet til kr. 300 med virkning fra Januar 2012.

Jyllandsturen den 20.-21. maj til Læborg Autohandel og Munkebjerg Bed & Breakfast gik rigtigt godt. Deltagelse fra både Sverige, Sjælland, fyn og Jylland – det er herligt. Tak til Læborg Autohandel for en fin formiddag.

Hilsen Dorte