Nyhedsbrev på email

Vi vil fra klubbens side fremover udkomme med et antal nyhedsbreve som supplement til klubbladet. Dette for at kunne imødekomme efterspørgslen på informationer, angående træf og tilmeldinger til træf i sommersæsonen. Vi regner med at det kan blive til 2 – 4 stykker om året.