Næste år

Kalender 2011
Vi begynder at have datoer klar for næste års køreture og arrangementer – husk at hold øje med kalenderen.

Næste klubblad
Udkommer primo februar 2011. Har du artikler du gerne vil have med i bladet hører vi gerne fra dig inden udgangen af januar.

Generalforsamling
Husk at vi løbende modtager forslag der skal tages op på næste generalforsamling, som afholdes i april.

God jul & godt nytår!

Hilsen Dorte