Info fra Miljøstyrelsen omkring aircon

Advarsel til gør-det-selv-folket:                                                                        


Private borgeres ulovlige påfyldning af bilens aircondition skader klimaet

Private borgeres ulovlige import af drivhusgassen R134a, som er det mest udbredte kølemiddel til airconditionanlægget i personbiler, får nu Miljøstyrelsen til skærpe sin information om reglerne. Prisen for et servicetjek af bilens aircondition er steget markant de seneste år, og det kan have fristet borgere til at fifle med kølemidler til bilen selv ‒ selv om det er ulovligt og kan skade både klimaet og bilen.

Miljøstyrelsen har i en række kontroller i år beslaglagt 67 ulovlige engangsbeholdere med det stærkt klimaskadelige kølemiddel R134a. I alle sagerne er det private personer, der har indkøbt over nettet – i 66 tilfælde fra lande uden for EU.

Kølemidlet er i gang med at blive udfaset i EU, men det er stadig det mest udbredte kølemiddel til A/C-anlæg i personbiler. R134a er en meget klimaskadelig drivhusgas, som er mere end 1.400 gange kraftigere end CO2. Den er derfor underlagt skrappe regler.

Størstedelen af de konfiskerede engangsbeholdere med R134a er købt på hjemmesider uden for EU, hvor det sælges i ulovlige engangsbeholdere, uden afgift og udenfor det lovpligtige kvotesystem. Påfyldning og servicering af bilens aircondition skal ifølge loven altid foregå på et godkendt værksted.

Misforståelser får private til at overtræde loven

Et servicetjek af bilens aircondition inklusiv en opfyldning af kølemidlet R134a koster i dag op til ti gange så meget som for bare tre år siden. Det kan være årsagen til, at nogle borgere søger nye ‒ og ulovlige ‒ veje. Bilejerne tror, at der er penge at spare, og de er formentlig hverken klar over, at det er ulovligt, uhensigtsmæssigt for bilen og meget klimaskadeligt.

Kølemidler som R134a er underlagt meget skrappe krav i EU, men når man søger information på nettet, dukker der hurtigt udenlandske videoer op med tvivlsom vejledning. Det fører desværre til misforståelser, og derfor informerer vi nu om reglerne,” oplyser Miljøstyrelsen.

Den klimaskadelige drivhusgas benyttes normalt kun af uddannede servicepersoner med specialiseret udstyr, og derfor har Miljøstyrelsen ikke tidligere haft fokus på at informere borgerne direkte.

Godkendt servicetjek er bedst for bilen og miljøet

Følger man de udenlandske vejledninger på nettet, vil man højst sandsynligt udlede en betragtelig mængde drivhusgas. Klimaeffekten ved at udlede indholdet af R134a i en gennemsnitlig aircondition svarer til at udlede 1.000 kg CO2 ‒ den mængde CO2 som man ville udlede ved at køre frem og tilbage mellem København og Barcelona to gange i en almindelige personbil.

Er man desuden glad for sin bil, vælger man et godkendt servicetjek. Så får man nemlig kontrolleret sin aircondition for utætheder. Manglende kølemiddel skyldes typisk en utæthed, og hvis man ikke får den repareret, vil A/C-anlægget konstant udlede drivhusgas, ligesom anlægget vil fungere dårligere. Et defekt A/C-anlæg kan desuden øge brændstofforbruget.

Se Miljøstyrelsens information til borgerne om R134a her: www.mst.dk/r134a.

Fakta om kølemidlet R134a R134a bruges som kølemiddel i mange bilers aircondition og har været standard på markedet siden midten af 1990’erne. Biler produceret efter 1. januar 2017, og som placeres på EU markedet, bruger ikke R134a som kølemiddel i bilens A/C- eller klimaanlæg, da kølemidlet er under udfasning.R134a er en drivhusgas, som er mere end 1.400 gange mere belastende for klimaet end den tilsvarende mængde CO2.Private, der ønsker at fylde R134a på A/C-anlægget i deres bil, skal altid få påfyldningen foretaget på et godkendt værksted, hvor det udføres af uddannede medarbejdere. Alle godkendte værksteder kan findes hos Kølebranchens Miljøordning på www.kmo.dk.Det er ulovligt at købe og opbevare R134a i engangsbeholdere.Overtrædelse af loven kan straffes med bøde og ved gentagne eller grove tilfælde straffes med fængselsstraf.