Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Til medlemmer af Dansk Karmann Ghia Klub

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes hos VW Faaborg søndag den 28. april, med start kl. 11.00

Dagsorden ifølge vedtægterne som følger:

1.  åbning af mødet

2.  valg af dirigent

3.  formandens beretning

4.  fremlægning af revideret årsregnskab til godkendelse

5.  indkomne forslag

6.  fastsættelse af kontingent

7.  valg af bestyrelse

8.  kommende aktiviteter

9.  nye medlemmer

10. eventuelt

Ad 5.: Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Ad 7.:  På valg er Henrik Villumsen, Flemming Mengers og Bjarne Gregersen. Alle har meddelt at de modtager genvalg.

Der vil før afholdelse af generalforsamling være lidt frokost til deltagerne. Når vi er færdige med det officielle, kører vi en tur.

Af hensyn til frokosten – tilmelding til Flemming Mengers på harleyman@mail.dk senest ugen før.

Adressen for VW Faaborg er L. Frandsensvej 8, 5600 Faaborg