Indkaldelse til generalforsamling

Til medlemmer af Dansk Karmann Ghia Klub

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Generalforsamling afholdes i garagen på Kærulden 3, 5390 Martofte søndag d. 28 juni med start kl. 11.00

Dagsorden ifølge vedtægterne som følger:

1.  Åbning af mødet

2.  Valg af dirigent

3.  Formandens beretning

4.  Fremlægning af revideret årsregnskab til godkendelse

5.  Indkomne forslag

6.  Fastsættelse af kontingent

7.  Valg af bestyrelse

8.  Kommende aktiviteter

9.  Nye medlemmer

10. Eventuelt

Ad 7.:  På valg er Henrik Villumsen, Flemming Mengers, Bjarne Gregersen. Alle modtager genvalg. Lars Nordhøj ønsker at udtræde af bestyrelsen så der skal vælges et nyt bestyrelsesmedlem.

Vi har fået lov til at afholde generalforsamlingen hos Flemming, adressen er Kærulden 3, 5390 Martofte.
Der vil før afholdelse af generalforsamling være lidt frokost til deltagerne. Når vi er færdige med det officielle, kører vi en tur. Tilmelding til Flemming Mengers på harleyman@mail.dk senest ugen før.