Indkaldelse til generalforsamling

Til medlemmer af Dansk Karmann Ghia Klub

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Generalforsamling afholdes på Comwell Klarskovgård fredag d. 18. juni, med start kl. 17.00

Vi beder alle deltagere have gyldigt Coronapas i form af færdig-vaccination eller negativ coronatest der maksimalt er 72 timer gammel.

Dagsorden ifølge vedtægterne som følger:
1. åbning af mødet
2. valg af dirigent
3. formandens beretning
4. fremlægning af revideret årsregnskab til godkendelse
5. indkomne forslag
6. fastsættelse af kontingent
7. valg af bestyrelse
8. kommende aktiviteter
9. nye medlemmer
10. eventuelt

Ad 7.: På valg er Michael Kuehn, Gotfred Blom og Orla Lammert.
Gotfred har meddelt at han ønsker at stoppe i bestyrelsen, alle andre modtager genvalg.