Husk tilmelding til generalforsamling

Husk tilmelding til klubbens ordinære generalforsamling.

Af hensyn til frokosten vil vi gerne vide hvor mange deltagere vi kan forvente på dagen.

Generalforsamlingen finder sted lørdag d. 25. april hos DK Classic Cars i Langeskov på Fyn.

Dagsorden ifølge vedtægterne

  1. Åbning af mødet
  2. Valg af dirigent
  3. Formandens beretning
  4. Fremlægning og revideret årsregnskab til godkendelse
  5. Indkomne forslag
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Valg af bestyrelse
  8. Kommende aktiviteter
  9. Nye medlemmer
  10. Eventuelt

Add. pkt. 7: På valg er John Borello, Michael Kuehn og Gotfred Blom

Tilmelding til Michael på michaelkuehn@outlook.dk