Generalforsamlingen er udsat

Generalforsamling 2020

Bestyrelsen har besluttet, at den årlige generalforsamling udskydes, til en endnu ikke fastsat dato.
I den helt usædvanlige situation som Danmark er i i øjeblikket, er det ikke muligt at afholde generalforsamlingen, som ellers skal afholdes i april eller maj måned.
Der vil blive indkaldt på ny til afholdelse af generalforsamling, med mindst 14 dages varsel.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen