Elektronisk klubblad

Som nævnt i et tidligere opslag vil vi fremover distribuere klubbladet elektronisk til alle som vi har email adresse på. Dette i et forsøg på at spare porto, som ellers er en stadig voksende udgift for klubben. Du kan rekvirere et trykt eksemplar hvis du gerne vil have et tilsendt. Alle andre vil få et trykt eksemplar tilsendt som sædvanligt. Vi medbringer også eksemplarer på træffene, så det er også muligt at få et (ekstra) eksemplar her.

Læs mere om klubbladet her.

Hilsen
Henrik