Kalender

Her er info om aktiviteterne.
Vælg et træf i menuen til højre.


Generalforsamling
Tid: 22 april 2017 11:00 – 14:00
Sted: Svendborg

Beskrivelse:
Generalforsamling 2017 afholdes lørdag d. 22. april kl. 11.00 – 14.00
Den afholdes hos Vw Svendborg på adressen:
Englandsvej 1
5700 Svendborg
Dagsorden ifølge vedtægterne som følger:
1. åbning af mødet
2. valg af dirigent
3. formandens beretning
4. fremlægning af revideret årsregnskab til godkendelse
5. indkomne forslag
6. fastsættelse af kontingent
7. valg af bestyrelse
8. kommende aktiviteter
9. nye medlemmer
10. eventuelt
Ad 7.:
På valg er Michael Kuehn, Marko Pavlenic og Gotfred Blom.
Alle modtager genvalg.
Indkomne forslag skal, senest 1. april, sendes til formanden på webmaster@karmannghia.dk
Der vil, efter afholdt møde, blive serveret frokost, og når kaffen er drukket, ved 14-tiden, håber vi på, at I har tid til en ekskursion i det sydfynske. Vi vil køre en times tid og ende turen ved Skovsøen i Odense.
Det er vigtigt med tilmelding til generalforsamling af hensyn til frokost.
Derfor SU senest 17. april til Flemming Mengers på harleyman@mail.dk eller på tlf. 4016 4360

 

Comments are closed.