Currently browsing category

Klubben

Kort nyt fra generalforsamlingen den 20. april 2013

Generalforsamlingen er vel overstået og blev afholdt på en dejlig solrig forårsdag i Sorø området.
Efter 20 år som kasserer har Ditten valgt at give ”nøglen til pengeskabet” videre. Gotfred blev valgt ind i bestyrelsen og valgt som ny kasserer.

Bestyrelsen består nu af følgende medlemmer:

Nyhedsbrev på email

Vi vil fra klubbens side fremover udkomme med et antal nyhedsbreve som supplement til klubbladet. Dette for at kunne imødekomme efterspørgslen på informationer, angående træf og tilmeldinger til træf i sommersæsonen. Vi regner med at det kan blive til 2 – 4 stykker om året.

Elektronisk klubblad

Som nævnt i et tidligere opslag vil vi fremover distribuere klubbladet elektronisk til alle som vi har email adresse på. Dette i et forsøg på at spare porto, som ellers er en stadig voksende udgift for klubben. Du kan rekvirere et trykt eksemplar hvis du gerne vil have et tilsendt. …

Sæsonstart & Elektronisk klubblad

Så nærmer sæsonstarten sig hastigt. Kalenderen er opdateret med alle planlagte aktiviteter. Forårsnummeret af klubbladet er på trapperne, og udkommer i løbet af de næste uger. Som nævnt i sidste klubblad prøver vi distribuere klubbladet elektronisk til alle som vi har email adresse på. Dette i et forsøg på at …

God jul & godt nytår

En hilsen til alle klubbens medlemmer med ønsket om en god jul og et godt nytår. Julekortene er sendt ud til alle medlemmer og sponsorer, årets billede er fra træffet på Rømø. Husk at betale kontingent (kr. 300,-) for 2013. Beløbet overføres til klubbens konto i Nordea, Reg: 1436, Konto: …

Hold øje med kalenderen for 2013

Nu er sæsonen ved at være slut for i år, og bilerne er kørt i garage. Vi er allerede ved at se på aktivitererne for 2013, så hold øje med kalenderen. Den bliver løbende opdateret med aktiviteter efterhånden som de falder på plads. Tak til alle for den store opbakning …

Sæsonen er skudt i gang – Rømø og Gavnø venter forude

Nu er sæsonen skudt i gang. Generalforsamlingen blev vel overstået på Fyn, og Kristjan blev valgt ind i bestyrelsen. Læs hele referatet her. Kalenderen er opdateret med mere information til de kommende træf. Næste begivenhed er træffet på Rømø som tegner til at blive en stor succes hvis man ser …

Rettelse af dato for generalforsamlingen

Så er klubbladet på vej til alle. Der har desværre indsneget sig en fejl i datoen for indkaldelse til generalforsamlingen. Den rigtige dato er søndag d. 29. april. Husk at indbetale kontingent for 2012. Ønsker du ikke at forsætte dit medlemskab af Dansk Karmann Ghia Klub, så send en mail …